Značka AIDASTYLE je určená predovšetkým jednotlivcovi, ktorý nechce byť súčasťou šedých más a miluje farebnosť a originalitu. Tieto veci sú robené s radosťou a vášňou. Je v nich kus poctivej ručnej práce a samozrejme kúsok srdca.

Tvorbe oblečenia sa venuje od kedy si pamätá. No vážnejšie sa začala zaujímať o fashion dizajn a teda ho aj tvoriť niekedy okolo roku 2002. Po skončení štúdia na Právnickej fakulte UK ju osud zavial k tomu čo pár rokov zanedbávala. Pracovala pre spoločnosť, kde sa venovala marketingu, grafike, ale hlavne návrhom a tvorbe rôzneho športového oblečenia, tanečných kostýmov a rôznych iných odevov prevažne z elastických materiálov. V tomto období, okolo roku 2010, sa konečne rozhodla založiť si vlastnú značku oblečenia.

Andrea Sevaldová stojí za slovenskou značkou športového funkčného oblečenia AidaStyle, ktorej dominujú najmä ľudové prvky, farebnosť a originalita. Legíny, plavky, jóga / fitnes / pole dance oblečenie, termoprádlo s dizajnovou originálnou potlačou tvorí portfólio značky Aidastyle.

AIDASTYLE brand is focused on an individual refusing to be part of the grey mass and embracing colourfulness and originality instead. These pieces are made with joy and passion. They contain hard work and piece of her heart, of course.

She has been designing clothes as far back as she can recall. Since 2002 she began to take more serious interest in fashion design and started making her own clothing range. After finishing studies of law her destiny embarked her on a journey of a long-neglected passion. She started working for a clothing company, where she was responsible for marketing, graphic design, but first of all for designing sporting and dancing clothes and other garments mainly from elastic materials. At that point, around 2010, she finally made the decision to create her own brand of clothing.

Andrea Sevaldová is the name behind Slovak brand of sporting functional clothing AidaStyle, predominantly utilizing folk motives, whole colour spectrum and originality of designs. Leggings, swimwear, yoga / fitness / pole dance clothing, thermal clothing with original printed designs is at the core of AidaStyle brand portfolio.